Budaya Apa Yang Paling Disukai Lelaki?

 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Era
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Budaya Apa Yang Paling Disukai Lelaki?

Era
Menurut kalian, secara umum, lelaki itu paling suka dengan budaya apa? maaf jika salah tanya.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Budaya Apa Yang Paling Disukai Lelaki?

Blogger
Administrator
kayaknya lelaki suka macam-macam budaya,,, di antaranya jika jadi sedang menjadi pejabat, suka dengan budaya korupsi,