Dapat Pasangan yang Baik itu Anugerah Ilahi

Next Topic
 
Posted by Linda Linda
      Options
Cukuplah bahagia itu hanya kita yang rasa jika tidak mampu berkongsi dengan orang lain di sekitar kita. Semoga kita masih memiliki sahabat yang mau mendoakan kita. Bila kita merasa sedih, cukup datang kepada Allah dan mengadukan semua kepada-Nya.

Pasangan yang baik itu anugerah ilahi, dia tak perlu berserban maupun memakai jubah putih. Cukuplah hatinya slalu bersih dan perbuatannya baik serta slalu membimbing ke jalan Allah...